Decrypting the Journal Selection Criteria of Academicians with F-LMAW Method

Akademisyenlerin Dergi Seçim Kriterlerinin F-LMAW Yöntemi ile Şifresinin Çözülmesi

Yazarlar

  • Gülay DEMİR Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Rahim ARSLAN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Dergi seçimi, Bulanık küme, LMAW

Özet

Dergiler bilgi paylaşımı, akademik söylemi şekillendirme ve itibar oluşturma platformlarıdır. Akademisyenler için yayınlarının nerede yayınlanacağına ilişkin karar, araştırmanın etkisini ve erişimini büyük ölçüde etkiler. Dergi seçim kriterlerinin değerlendirilmesi, araştırmalarını yayınlamayı hedefleyen akademisyenler için kritik öneme sahiptir. Bu araştırma aracılığıyla akademisyenlere değerli bilgiler sağlamayı ve kendi disiplinlerindeki araştırma katkılarının görünürlüğünü, güvenilirliğini ve etkisini en iyi şekilde artıran dergileri seçerken onları bilinçli kararlara yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İncelenen ana kriterler arasında derginin itibarı ve etkisi, araştırma kapsamına uygunluğu, hakem değerlendirme süreçleri, açık erişim modelleri aracılığıyla erişilebilirlik, etik standartlar, veri tabanlarında indekslenme, yayın maliyetleri, yayın kurulu uzmanlığı ve yayın sonrası destek yer almaktadır. Bu çalışma, kriterleri ayrıntılı olarak inceleyerek, araştırmacıların bilimsel yayıncılığın karmaşık ortamında gezinirken karşılaştıkları öncelikler ve zorluklara ilişkin incelikli bir anlayış sağlamaktadır. Akademisyenlerin dergi seçim kriterlerinin ağırlıklarının bilimsel hesaplamasını geliştirmek için Bulanık Logaritma Toplama Ağırlıkları Metodolojisi (LMAW) modeli kullanıldı. Araştırma, akademisyenler için dergi seçiminde en önemli ağırlığı kapsam ve uygunluk kriterlerinin oluşturduğunu göstermektedir.

Referanslar

Asadi, M., Zolfani, S. H., Pamucar, D., Salimi, J., & Saberi, S. (2023). The appropriation of blockchain implementation in the supply chain of SMES based on fuzzy LMAW. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 123, 106169. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.106169

Božanić, D., Pamučar, D., Milić, A., Marinković, D., Komazec, N. (2022). Modification of the Logarithm Methodology of Additive Weights (LMAW) by a Triangular Fuzzy Number and Its Application in Multi-Criteria Decision Making. Axioms. 11(3), 89. https://doi.org/10.3390/axioms11030089

Demir, G. (2023). Evaluation of Sustainable Green Building Indicators by Fuzzy Multi-Criteria Decision Making. In: Sahoo, L., Senapati, T., Yager, R.R. (eds) Real Life Applications of Multiple-Criteria Decision-Making Techniques in Fuzzy Domain. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol 420. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4929-6_16

Demir, G. (2022). Evaluation of the Global Multidimensional Poverty Index by Fuzzy LMAW Method. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1). https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/27

Hamurcu, M. & Eren, T. (2017). Science Citation Index (SCI) Kapsamında Dergi Seçimi için Analitik Ağ Süreci Yönteminin Kullanılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2 (2), 54-70. https://dergipark.org.tr/en/pub/humder/issue/31307/341255

Lukic, R. (2023). Measurement and Analysis of The Information Performance of Companies in The European Union and Serbia Based on The Fuzzy LMAW and MARCOS Methods. Informatica Economica, 27(1), 17-31. https://doi.org/10.24818/issn14531305/27.1.2023.02

Oladipupo, O., Makpokpomi, O., & Adubi, S. (2023). A Multi-Criteria Decision-Making Approach to Journal Selection and Ranking. 2023 International Conference on Science, Engineering and Business for Sustainable Development Goals (SEB-SDG), Omu-Aran, Nigeria. https://doi.org/10.1109/SEB-SDG57117.2023.10124480.

Özçil, A. (2022). Plithogenic birleştirme operatörü ve çok kriterli karar verme yöntemleri ile dergi seçimi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8 (1), 120. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/65761/974976

Pamučar, D., Žižović, M., Biswas, S., Božanić, D. (2021). A New Logarithm Methodology of Additive Weights (LMAW) for Multi-Criteria Decision-Making: Application in Logistics. Facta Universitatis Series: Mechanical Engineering, 19(3), Special Issue, 361-380. https://doi.org/10.22190/FUME210214031P

Puška, A., Božanić, D., Nedeljković, M., & Janošević, M. (2022). Green supplier selection in an uncertain environment in agriculture using a hybrid MCDM model: Z-Numbers–Fuzzy LMAW–Fuzzy CRADIS model. Axioms, 11(9), 427. https://doi.org/10.3390/axioms11090427

Tešić, D., Božanić, D., Puška, A., Milić, A., & Marinković, D. (2023). Development of the MCDM fuzzy LMAW-grey MARCOS model for selection of a dump truck. Reports in Mechanical Engineering, 4(1), 1-17. https://doi.org/10.31181/rme20008012023t

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control. 8(3), 338-353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİR, G., & ARSLAN, R. (2023). Decrypting the Journal Selection Criteria of Academicians with F-LMAW Method: Akademisyenlerin Dergi Seçim Kriterlerinin F-LMAW Yöntemi ile Şifresinin Çözülmesi. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 90–98. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/67