Üni̇versi̇te İdari̇ Personelleri̇ni̇n Memnuni̇yet Düzeyleri̇ni̇n İncelenmesi̇

Yazarlar

  • Mehmet Fatih KANOĞLU
  • Hakan Tahiri MUTLU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  • Hasan Saltuk DURAK

Anahtar Kelimeler:

Memnuniyet düzeyi- İdari personel- Mann-Whitney U testi- Kruskal-Wallis testi

Özet

Bir üniversitenin kalite değerlendirmesi ve güvencesinin temel bileşeni, paydaşların eğitim sonuçlarından ve çalışma ortamlarından memnuniyetlerinin izlenmesidir. Öğrenci, memur ve akademisyenlerden gelen geri bildirimlere dayalı kalite değerlendirmesinin gerekliliği, üniversitelerin kamu mesleki akreditasyon kriterleri ve uygulamalarıyla da ortaya konulmuştur. Yapılan bu çalışmada üniversite eğitim ve öğretim ortamında bulunan idari personellerin bulundukları çalışma alanındaki memnuniyet düzeylerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu araştırmada durum olarak İç Anadolu bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesi seçilmiştir. Katılımcıların orijinal bir anketi yanıtladığı yöntemle gerçekleştirilen araştırmaya kurumun 60 idari personeli katılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda idari memurların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi için her bir paydaşa ayrı ayrı 52 soruluk ölçek maddesinin bulunduğu memnuniyet anketi uygulanmıştır. Üniversite paydaşlarının memnuniyet düzeylerinin izlenmesine ilişkin sunulan metodoloji, yükseköğretim kurumları için bir kalite güvence mekanizması olarak kullanılabilmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde araştırmaya katılan idari personelin genel memnuniyet düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte kendilerine yöneltilen 52 soruluk memnuniyet düzeyi ölçeğinden 13 maddesinde memnuniyet düzeylerinin oldukça yüksek olduğu (5 üzerinden ortalama 4) buna karşın 6 maddesinde memnuniyet düzeylerinin ise oldukça düşük olduğu (5 üzerinden 2) belirlenmiştir. Kalan maddelerdeki memnuniyet düzeylerinin ise orta seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların memnuniyet düzeylerinin cinsiyete ve iş tecrübesine göre farklılık göstermediği de elde edilen sonuçlar arasındadır.

Referanslar

Aktas, Y., Sahin, S. (2019, July 3). Turkey aims to rise number of international students. Anadolu Agency. https://www.aa.com.tr/en/education/turkey-aims-to-rise-number-of-international-students/1522563

Aydinli, E., & Mathews, J. (2021). Searching for Larger Status in Global Politics: Internationalization of Higher Education in Turkey. Journal of Studies in International Education, 25(3), 247-265.

Erdoğan, R. T. (2018a, May 12). IHA. https://www.iha.com.tr/haber-cumhurbaskani-erdogandan-yabanci-ogrencilere-calisma-izni-mujdesi-725510/

Hagedorn, L.S. (1994). Retirement proximity’s role in the prediction of satisfaction in academe, Research in Higher Education, Vol. 35 No. 6, pp. 711‐28.

Hagedorn, L.S. (1996). Wage equity and female faculty job satisfaction: the role of wage differentials in a job satisfaction causal model, Research in Higher Education, Vol. 37 No. 5, pp. 569‐98.

Higher Education Council of Turkey (HECT) (2002), available at: www.yok.gov.tr/english/index_en.htm

Jenkins, J.M. (1993). Self‐monitoring and turnover: the impact of personality on intent to leave, Journal of Organisational Behavior, Vol. 14, pp. 83‐91.

Johnsrud, L.K. (2002). Measuring the quality of faculty and administrative work life: implications for college and university campuses, Research in Higher Education, Vol. 43 No. 3, pp. 379‐95.

Johnsrud, L.K. and Heck, R.H. (1998). Faculty work life: establishing benchmarks across groups, Research in Higher Education, Vol. 39 No. 5, pp. 539‐55.

Johnsrud, L.K. and Rosser, V.J. (1999). College and university mid‐level administrators: explaining and improving their morale, Review of Higher Education, Vol. 22 No. 2, pp. 121‐41.

Johnsrud, L.K., Heck, R.H. and Rosser, V.J. (2000). Morale matters: midlevel administrators and their intent to leave, Journal of Higher Education, Vol. 71 No. 1, pp. 34‐59.

Judge, T.A. and Watanabe, S. (1993). Another look at the job satisfaction‐life satisfaction relationship, Journal of Applied Psychology, Vol. 78 No. 6, pp. 939‐48.

Kanji, G.K. and Tambi, A.M.B.A. (1999). Total quality management in UK higher education institutions, Total Quality Management, Vol. 10 No. 1, pp. 129‐53.

Küskü, F. (2003). Employee satisfaction in higher education: the case of academic and administrative staff in Turkey. Career Development International. ISSN: 1362-0436. 8(7).

Lacy, F.J. and Sheehan, B.A. (1997). Job satisfaction among academic staff: an international perspective, Higher Education, Vol. 34 No. 3, pp. 305‐22.

Oshagbemi, T. (1998). The impact of age on the job satisfaction of university teachers, Research in Education, Manchester, Vol. 59, pp. 95‐107.

Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs (MFA) (2002), available at: www.mfa.gov.tr/grupc/cg/03.htm

Staples, D.S. and Higgins, C.A. (1998). A study of the impact of factor importance weightings on job satisfaction measures, Journal of Business and Psychology, Vol. 13 No. 2, pp. 211‐32.

Tang, T. Li‐Ping and Talpade, M. (1999). Sex differences in satisfaction with pay and co‐workers: faculty and staff at a public institution, Public Personnel Management, Vol. 28 No. 3, pp. 345‐9.

The Minister of National Education (MNE) (2002), available at: http://yogm.meb.gov.tr/hghereeducationinturkey.htm

Witt, L.A. and Beokermen, M.N. (1991). Satisfaction with initial work assignment and organisational commitment, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 21 No. 21, pp. 1783‐92.

Wolkwein, J.F. and Parmley, K. (2000). Comparing administrative satisfaction in public and private universities, Research in Higher Education, Vol. 41 No. 1, pp. 95‐116.

Yayınlanmış

2021-07-30

Nasıl Atıf Yapılır

KANOĞLU, M. F. ., MUTLU, H. T., & DURAK, H. S. (2021). Üni̇versi̇te İdari̇ Personelleri̇ni̇n Memnuni̇yet Düzeyleri̇ni̇n İncelenmesi̇. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/9