Cilt 3 Sayı 1 için Makale Kabulü

2023-02-24

Sayın Yazarlar;

2023 Haziran ayında yayınlamayı planladığımız dergimizin Cilt:3, Sayı:1 için makale kabulü devam etmektedir.

Esenlikler