Performances of Financial Distress Methods in Selecting Portfolios on Listed on BIST100 Manufacturing Firms Between 2017-2019

Yazarlar

  • Ertan YEŞİLDAŞ Düzce Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Financial distress- Portfolio management- Stock choosing- Comparison

Özet

Bu araştırmada finansal başarısızlık modellerinden olan modifye edilmiş Altman Z skor, Springate S skor, Zmijewski skor ve Grover skor yöntemleri hesaplanmış ve sonuçlar arasındaki farklılıklar test edilmiştir. 2017-2019 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören imalat firmaları değerlendirilmiştir. Ayrıca finansal başarısızlık analizlerinin hisse seçiminde kullanılıp kullanılamayacağı kısaca test edilmiştir. Analiz metotlarının seçtiği beş en iyi durumda olan firmalardan portföy oluşturulup, bu portföylerin getiri yüzdeleri birbiriyle ve en kötü durumda olan firmalardan portföy oluşturulup, bu portföylerin getiri yüzdeleri de birbirleriyle kıyaslanmıştır. Araştırmada finansal başarısızlık analizlerinin birbirinden farklı sayılarda sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Springate S skoru yönteminin diğerlerine kıyasla en fazla finansal başarısız firma sonucu verdiği, Grover skorunun ise en az başarısız firma sonucunu verdiği gözlenmiştir. Analiz sonuçlarının alt sektörlere göre farklılık göstermediği sonucuna Kruskal-Wallis testiyle ulaşılmıştır. Her analiz yönteminden elde edilen beş en iyi durumda olan ve beş en kötü durumda olan firmadan oluşturulan portföyler kendi içlerinde kıyaslanmış ve sonuç olarak başarılı firmalarla oluşturulan portföylerde modifiye edilmiş Altman Z skoru hariç diğer metotların ortalama yüzde 20 getiri getirdiği ve başarısız portföylerde ise analizlerin hepsinin zarar edecek firmaları tatmin edici bir oranda tahmin edebildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Aktaş, R. Y., & Koç, Y. (1993). Endüstri işletmeleri için mali başarısızlık tahmini-çok boyutlu model uygulaması (Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı).

Aminian, A., Mousazade, H., & Khoshkho, O. I. (2016). Investigate the ability of bankruptcy prediction models of Altman and Springate and Zmijewski and Grover in Tehran Stock Exchange. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4 S1), 208.

Ananto, R. P., Sriyunianti, F., & Af, H. B. (2019). Analysis of the Altman, Zmijewski and Fulmer Models in Predicting Financial Distress in PT Semen Padang (No. 1609). EasyChair.

Büyükarıkan, B., Büyükarıkan, U. (2014). Bilişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Başarısızlık Tahmin Modelleriyle İncelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (46), 160-172.

Elviani, S., Simbolon, R., Riana, Z., Khairani, F., Dewi, S. P., & Fauzi, F. (2020). The Accuracy of the Altman, Ohlson, Springate and Zmejewski Models in Bankruptcy Predicting Trade Sector Companies in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), 3, 334-47.

Fauzi, S. E., & Saluy, A. B. (2021). Comparative Analysis of Financial Sustainability Using the Altman Z-Score, Springate, Zmijewski and Grover Models for Companies Listed at Indonesia Stock Exchange Sub-Sector Telecommunication Period 2014–2019. Journal of Economics and Business, 4(1).

Fredy, H. (2018). The Prediction of Bankruptcy in the Pulp and Paper Industry Company listed in Indonesia Stock Exchange on 2011-2016 period using Z-Score Altman, Springate and Grover Model. Jurnal South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 15(5).

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson

Ghodrati, H., & Moghaddam, A. M. (2012). A Study of the Accuracy of Bankruptcy Prediction Models: Altman, Shirata, Ohlson, Zmijewsky, CA Score, Fulmer, Springate, Farajzadeh Genetic, and McKee Genetic Models for the Companies of the Stock Exchange of Tehran. American Journal of Scientific Research, 59, 55-67.

Grice Jr, J. S., & Dugan, M. T. (2003). Re-estimations of the Zmijewski and Ohlson bankruptcy prediction models. Advances in Accounting, 20, 77-93.

Helastica, M. B., & Paramita, S. (2020). Analysis Financial Distress Prediction With Model Altman Z-Score, Zmijewski, And Grover In The Sub Sector Retail Listed On The Indonesian Stock Exchange (Idx) 2014-2018 Period.

Hirawati, H., & Arifin, Z. The accuracy of financial distress prediction models: comparison between altman, springate, ohlson, zmijewski and grover model. 3. Assessing the factors influencing service innovation capabilities and, 682.

Hungan, A. G. D., & Sawitri, N. N. (2018). Analysis of Financial Distress with Springate and Method of Grover in Coal In BEI 2012-2016. International Business and Accounting Research Journal, 2(2), 52-60.

Huo, Y. H. (2006). Bankruptcy situation model in small business: the case of restaurant firms. Hospitality review, 24(2), 5.

Husein, M. F., & Pambekti, G. T. (2015). Precision of the models of Altman, Springate, Zmijewski, and Grover for predicting the financial distress. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 17(3), 405-416.

Kürklü, E. & Türk, Z. (2017). Financial failure estimate in bist companies with Altman (Z-score) and Springate (S-score) models. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-14.

Laurila, K. (2020). Accuracy comparison of accounting-based bankruptcy prediction models of Springate (1978), Ohlson (1980) and Altman (2000).

Malkiel, B. G. (2003). The efficient market hypothesis and its critics. Journal of economic perspectives, 17(1), 59-82.

Manalu, S., Octavianus, R. J. N., & Kalmadara, G. S. S. (2017). Financial Distress Analysis With Altman Z-Score Approach and Zmijewski X-Score On Shipping Service Company. Jurnal Aplikasi Manajemen, 15(4), 677-682.

Okka, O. (2009). Analitik finansal yönetim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Özdemir, F. S., DS Choi, F., & Bayazıtlı, E. (2012). Finansal başarısızlık tahminleri yönüyle ufrs ve bilginin ihtiyaca uygunluğu. Mali Çözüm, (112), 17-52.

Saudi, M. H. M. Predicting Financial Distress: A Case Study of Indonesia Coal Firms

Sayekti, A. I. (2015). Comparison Between Altman Z-Score Analysis And Springate Model On The Smartphone Company Listed On The NYSE (During 2008-2012).

Shalih, R. A., & Kusumawati, F. (2019). Prediction of Financial Distress in Manufacturing Company: A Comparative Analysis of Springate Model and Fulmer Model. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting, 7(2), 63-72.

Tahu, G. P. (2019). Predicting Financial Distress Of Construction Companies In Indonesia: A Comparison Of Altman Z-Score And Springate Methods. International Journal Of Sustainability, Education, And Global Creative Economic (IJSEGCE), 2(2), 7-12.

Tan, E., & Wibisana, T. A. (2020). A comparative Analysis Altman (Z-Score) Revision and Springate (S-Score) Model in Predicting Financial Distress in the Manufacturing Company-Indonesia Stock Exchange. Journal of Research in Business, Economics, and Education, 2(4), 831-841.

Tanjung, P. R. S. (2020). Comparative Analysis of Altman Z-score, Springate, Zmijewski and Ohlson Models in Predicting Financial Distress. EPRA International Journal of Multidiscriplinary Research (IJMR), 6(3), 126-137.

Yıldız, Ş. (2021). Finansal Başarısızlık Tahmin Modellerinin Karşılaştırılması: BİST Turizm İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama (Doctoral dissertation).

Yayınlanmış

2021-07-30

Nasıl Atıf Yapılır

YEŞİLDAŞ, E. (2021). Performances of Financial Distress Methods in Selecting Portfolios on Listed on BIST100 Manufacturing Firms Between 2017-2019. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/6