LED Teknolojisi Seçiminde Bütünleşik CILOS- COPRAS Yaklaşımı

Selection of LED Technology Integrated CILOS- COPRAS Approach

Yazarlar

  • Emine Elif NEBATİ İstanbul Sabahttin Zaim Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

LED ekran- CILOS- COPRAS

Özet

Teknoloji kullanım alanlarının yaygınlaşması; tüketici seçeneklerinin artmasına olanak sağlamıştır. Satın alma sürecinde çeşitli alternatifler arasından seçim yapan tüketiciler marka, fiyat, kalite gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu bağlamda, tüketici gruplarının doğru karar vermesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, enerji sektöründe bir işletmede ofis ortamında kullanılmak üzere en iyi performansı sağlayan led ekranın seçilmesidir. Çalışmada fiyat, boyut, garanti ve piksel sayısı  olmak üzere 4 kriter ve 4 alternatif belirlenmiştir.Analizde, çok kriterli karar verme yöntemlerinden (ÇKVV) CILOS, COPRAS  tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ofis ortamı için led ekran  seçiminde en önemli unsur fiyat iken, en iyi alternatif  LG olarak belirlenmiştir.

Referanslar

Baran, K., Różowicz, A., Wachta, H., & Różowicz, S. (2020). Modeling of selected lighting parameters of LED panel. Energies, 13(14), 3583.

Čereška, A., Zavadskas, E. K., Cavallaro, F., Podvezko, V., Tetsman, I., & Grinbergienė, I. (2016). Sustainable assessment of aerosol pollution decrease applying multiple attribute decision-making methods. Sustainability, 8(7), 586.

Clow, K. E. ve Baack, D. (2016). Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi (Gülay Öztürk, Trans.). Yedinci Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Dörtyol, i. T. (2015). Beyaz eşya sektöründe marka, kalite ve fiyat değişkenlerinin farklı gelir gruplarındaki ailelerin satın alım kararları üzerindeki etkileri . Dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler dergisi , (27) ,

Elibol, M. (2019). Numerical and experimental analysis of KSF LED packages in a 65ultra-thin LED TV (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).

James, C. L. R. (2022). Nkrumah and the Ghana revolution. Duke University Press.

Jia, H. (2018). Who will win the future of display technologies?. National Science Review, 5(3), 427-431.

Li, X., Ghassemlooy, Z., Zvánovec, S., & Haigh, P. A. (2021). A 40 Mb/s VLC system reusing an existing large LED panel in an indoor office environment. Sensors, 21(5), 1697.

Meral, M. E. , Teke, A. & Tümay, M. (2009). Elektrik Tesislerinde Enerji Verimliliği . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 14 (1).

Özdemir,u. (2018), tüketicilerin televizyon satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir analiz: türkiye örneği, istanbul üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi.

Perdahçı, C. (2018). Metal işleme tesis aydınlatmasında led lamba ve floresan lamba karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(3), 105-113.

Podvezko, V., Kildienė, S., and Zavadskas, E. (2017). Assessing the Performance of the Construction Sectors in the Baltic States and Poland. PANOECONOMICUS, 64(4), 493-512.

Sarıkavak, A. (2019). Yeni medyada iletişim aracı veya ortamı olarak ledboardların kullanımı. Art-E, 12(24).

Verbeke, wim; (2000), “ınfluences on the consumer decision-making processtowards fresh meat”, british food journal, vol:102, no:7, ss.522-538.

Yilmaz, S., & Sungur, C. (2020). Kamu Binalarında Proje Dışı Kullanılan Elektrikli Cihazların Yangın Oluşumuna ve Elektrik Tüketimindeki Artışa Etkilerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 226-230.

Zavadskas, . (1987). Integrated Resource Assessment and Selection Decisions in Construction. Vilnius, Lithuania: Mokslas Vilnius.

Zavadskas, E. K. & Kaklauskas, A. (1996). Systemotechnical evaluation of buildings (pastatų sistemotechninis įvertinimas). Vilnius: Technika, 280 p. (in Lithuanian).

Zhao, J., Xu, L., Zhang, H., Zhuo, Y., Weng, Y., Li, S., & Yu, D. (2021). Surfactin-methylene blue complex under LED illumination for antibacterial photodynamic therapy: Enhanced methylene blue transcellular accumulation assisted by surfactin. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 207, 111974.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

NEBATİ, E. E. (2022). LED Teknolojisi Seçiminde Bütünleşik CILOS- COPRAS Yaklaşımı: Selection of LED Technology Integrated CILOS- COPRAS Approach. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 152–162. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/46