Sürdürülebilir Kalkinma Hedefi-3’e Ait Göstergelerin Bulanik LMAW Yöntemi Ile Önceliklendirilmesi

Prioritization of Indicators of Sustainable Development Goal-3 with The Fıuzzy LMAW Method

Yazarlar

  • Ahmet Turan Demir Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri- SKH-3- F-LMAW- ÇKKV

Özet

Genellikle küresel hedefler olarak adlandırılan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler), Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin 2030 yılına kadar tamamlaması beklenen bir dizi hedeftir. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşamı Üçüncü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH -3), tüm insanlar için sağlıklı ve kaliteli yaşamı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, SKH -3 ve göstergelerini incelemek için çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemi kullanılmıştır. Birleşmiş Milletler’in bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için, Fuzzy Logarithm Methodology of Additive Weights (F-LMAW) modeli ile sağlanmaktadır. Uzmanların tavsiyelerine dayanarak, F-LMAW SKH-3 göstergelerine öncelik verir. SKH-3’e ulaşmak için en önemli göstergeler kronik solunum yolu hastalıkları, kanser, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve trafik kazalarına bağlı ölüm göstergeleridir.

Referanslar

Ayyildiz, E. 2022. Fermatean fuzzy step-wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) and its application to prioritizing indicators to achieve sustainable development goal-7. (2022). Renewable Energy. 193, 136-148. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.05.021

Božanić, D., Pamučar, D., Milić, A., Marinković, D. & Komazec, N. (2022). Modification of the Logarithm Methodology of Additive Weights (LMAW) by a Triangular Fuzzy Number and Its Application in Multi-Criteria Decision Making. Axioms. 11(3):89. https://doi.org/10.3390/axioms11030089

Brandi, H.S. & dos Santos, S.F. 2020. Measuring sustainable development goals: an application of modern portfolio theory on sustainability systems. Clean Technologies and Environmental Policy. 22 (803), 803-815.

Demir, G. (2022). Evaluation of the Global Multidimensional Poverty Index by Fuzzy LMAW Method. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 67–77.

Deveci, M., Gokasar, I., Castillo, O. & Daim, T. (2022). Evaluation of Metaverse integration of freight fluidity measurement alternatives using fuzzy Dombi EDAS model. Computers & Industrial Engineering. 174, 108773. https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108773

Dwivedi, P.P. & Sharma, D.K. (2022). Application of Shannon Entropy and CoCoSo techniques to analyze performance of sustainable development goals: The case of the Indian Union Territories. Results in Engineering. 14 (100416), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2022.100416

Mina, H., Kannan, D., Gholami-Zanjani, S.M., Biuki, M. (2021). Transition towards circular supplier selection in petrochemical industry: A hybrid approach to achieve sustainable development goals. Journal of Cleaner Production. 286 (125273), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125273

Osmani, F., Kochov, A., Shabani, B., Ilazi, M. (2020). The Importance of SD Goals Indicators 7, 8, 9 and 12 in the Industry Development by Using Multi Criteria and Decision Making Method. Technical Journal. 14 (4), 524-530. https://doi.org/10.31803/tg-20200917084550

Pamučar, D., Žižović, M., Biswas, S. & Božanić, D. (2021). A new Logarithm Methodology of Additive Weights (LMAW) for Multi-Criteria Decision-Making: Application in Logistics. Facta Univ.-Ser. Mech. Eng. 19, 361–380. https://doi.org/10.22190/FUME210214031P

Puška, A., Božanić, D., Nedeljković, M., & Janošević, M. (2022). Green supplier selection in an uncertain environment in agriculture using a hybrid MCDM model: Z-Numbers–Fuzzy LMAW–Fuzzy CRADIS model. Axioms, 11(9), 427. https://doi.org/10.3390/axioms11090427

Stanujkic, D., Popovic, G., Zavadskas, E.K., Karabasevic, D., Binkyte-Veliene A. (2020). Assessment of Progress towards Achieving Sustainable Development Goals of the “Agenda 2030” by Using the CoCoSo and the Shannon Entropy Methods: The Case of the EU Countries. Sustainability. 12 (5717) 1-16. https://doi.org/10.3390/su12145717

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu, (2019). Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

Wu, H.C. (2022). Priority Criteria for Community-Based Care Resource Allocation for Health Equity: Socioeconomic Status and Demographic Characteristics in the Multicriteria Decision-Making Method. Healthcare. 10 (1358), 1-18. https://doi.org/10.3390/healthcare10071358

Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8, 338–353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, A. T. (2022). Sürdürülebilir Kalkinma Hedefi-3’e Ait Göstergelerin Bulanik LMAW Yöntemi Ile Önceliklendirilmesi: Prioritization of Indicators of Sustainable Development Goal-3 with The Fıuzzy LMAW Method. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 115–127. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/44