Cilt 3 Sayı 2 İçin Makale Kabulü

2023-08-03

Değerli Araştırmacılar;

2023 Aralık ayında yayınlamayı planladığımız dergimizin Cilt:3, Sayı:2 için makale kabulü devam etmektedir.

Esenlikler