https://sobinarder.com/index.php/sbd/issue/feed Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2022-12-31T00:00:00+03:00 İsmail DURAK sobinardereditor@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>Yayımcı:</strong> İsmail DURAK</p> <p> </p> <p>Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi istatistiksel, matematiksel, ekonometrik tekniklerle ilgili ve bunların işletme, finans, iktisat ve eğitim alanları başta olmak üzere sosyal bilimler dünyasındaki olası uygulamaları üzerine araştırma yapan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.<br />Dergi her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayın yapmaktadır.</p> <p><strong>e-ISSN:</strong> <span style="font-size: 0.875rem;">2792-0658</span></p> https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/46 LED Teknolojisi Seçiminde Bütünleşik CILOS- COPRAS Yaklaşımı 2022-12-01T11:08:50+03:00 Emine Elif NEBATİ emine.nebati@izu.edu.tr <p>Teknoloji kullanım alanlarının yaygınlaşması; tüketici seçeneklerinin artmasına olanak sağlamıştır. Satın alma sürecinde çeşitli alternatifler arasından seçim yapan tüketiciler marka, fiyat, kalite gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu bağlamda, tüketici gruplarının doğru karar vermesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, enerji sektöründe bir işletmede ofis ortamında kullanılmak üzere en iyi performansı sağlayan led ekranın seçilmesidir. Çalışmada fiyat, boyut, garanti ve piksel sayısı &nbsp;olmak üzere 4 kriter ve 4 alternatif belirlenmiştir.Analizde, çok kriterli karar verme yöntemlerinden (ÇKVV) CILOS, COPRAS &nbsp;tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ofis ortamı için led ekran&nbsp; seçiminde en önemli unsur fiyat iken, en iyi alternatif &nbsp;LG olarak belirlenmiştir.</p> 2022-12-31T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/44 Sürdürülebilir Kalkinma Hedefi-3’e Ait Göstergelerin Bulanik LMAW Yöntemi Ile Önceliklendirilmesi 2022-11-30T13:51:16+03:00 Ahmet Turan Demir phddemirahmet@gmail.com <p>Genellikle küresel hedefler olarak adlandırılan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler), Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin 2030 yılına kadar tamamlaması beklenen bir dizi hedeftir. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşamı Üçüncü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH -3), tüm insanlar için sağlıklı ve kaliteli yaşamı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, SKH -3 ve göstergelerini incelemek için çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemi kullanılmıştır. Birleşmiş Milletler’in bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için, Fuzzy Logarithm Methodology of Additive Weights (F-LMAW) modeli ile sağlanmaktadır. Uzmanların tavsiyelerine dayanarak, F-LMAW SKH-3 göstergelerine öncelik verir. SKH-3’e ulaşmak için en önemli göstergeler kronik solunum yolu hastalıkları, kanser, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve trafik kazalarına bağlı ölüm göstergeleridir.</p> 2022-12-31T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/42 BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi ile Etkinlik Ölçümü 2022-12-21T20:17:36+03:00 Zeynep Çolak zolak.84@gmail.com <p>Günümüzde artan işletme sayısı ve gelişen küreselleşme olgusu ile birlikte, firmalar, kaynaklarını en etkili bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Firmaların bu çabalarının, ne ölçüde başarıya ulaştığını görebilmelerinin en doğru yolu ise, kendileriyle aynı sektördeki yer alan diğer firmalarla yapacakları etkinlik karşılaştırmalarıdır. Çalışmada, araştırma kapsamında olan firmaların etkinliklerini ölçmek, etkinliği belirleyen finansal oranların neler oldukları ve bu oranların önem düzeyleri tespit edilecektir. Bu amaçla BİST Teknoloji/Bilişim endeksi kapsamında bulunan 29 firmanın 2019-2020-2021 yıllarına ait dönem sonu finansal tablolarını kullanarak her yıl için 6 ayrı finansal oran hesaplanmıştır. Veri Zarflama Analizi (VZA) ile firmaların etkinliklerinin ölçülmüş ve firmaların etkinliğinin yıllar itibarıyla nasıl değiştiği Malmquist Toplam Faktör Verimlilik (MTFV) ile belirlenmiştir. Analizde yer alan girdi oranları; Cari Oran, Borç/Özkaynak Oranı, Borçlar/Aktifler Oranı, Özsermaye/Aktifler Oranı. Çıktı oranları ise; Aktif Karlılık Oranı ve Net Kar Marjı. Analizde etkinlik değerleri ve verimlilik Win4DEAP2-Window for Deap paket programıyla ölçülmüştür</p> 2022-12-31T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi