Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi: Duyurular https://sobinarder.com/index.php/sbd <p><strong>Yayımcı:</strong> İsmail DURAK</p> <p> </p> <p>Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi istatistiksel, matematiksel, ekonometrik tekniklerle ilgili ve bunların işletme, finans, iktisat ve eğitim alanları başta olmak üzere sosyal bilimler dünyasındaki olası uygulamaları üzerine araştırma yapan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi yayın için herhangi bir ücret talep etmemektedir.<br />Dergi her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayın yapmaktadır.</p> <p><strong>e-ISSN:</strong> <span style="font-size: 0.875rem;">2792-0658</span></p> tr-TR Cilt 3 Sayı 1 için Makale Kabulü https://sobinarder.com/index.php/sbd/announcement/view/4 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2023-02-24