Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi: Duyurular https://sobinarder.com/index.php/sbd <p><strong>Yayımcı:</strong> İsmail DURAK</p> <p>Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi istatistiksel, matematiksel, ekonometrik tekniklerle ilgili ve bunların işletme, finans, iktisat ve eğitim alanları başta olmak üzere sosyal bilimler dünyasındaki olası uygulamaları üzerine araştırma yapan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.<br />Dergi her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayın yapmaktadır.</p> <p><strong>e-ISSN:</strong> <span style="font-size: 0.875rem;">2792-0658</span></p> tr-TR Cilt 4 Sayı 1 İçin Makale Kabulü https://sobinarder.com/index.php/sbd/announcement/view/6 <p>Dear Researchers;</p> <p>Article acceptance continues for Volume: 4, Issue: 1 of our journal, which we plan to publish in June 2024.</p> <p>Kind Regards</p> Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2024-01-04 Cilt 3 Sayı 2 İçin Makale Kabulü https://sobinarder.com/index.php/sbd/announcement/view/5 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2023-08-03