1.
MUTLU HT, EŞ A, ÇEÇAN M. Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University. SOBİNARDER [Internet]. 31 Temmuz 2022 [a.yer 18 Temmuz 2024];2(1):20-41. Erişim adresi: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/26