KHATAMI , Shiraqa, ve Sait BARDAKÇI. “Marka Güven Ölçeğinin Farsça Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 3, no. 1 (Temmuz 31, 2023): 43–54. Erişim Haziran 18, 2024. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/59.