ZOR, İsrafil, ve Ayşe ÖKDEM. “Yabancı Paralı Finansal Tabloların Milli Para Birimine Çevrilmesi Ve Konsolidasyonu Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 3, no. 1 (Temmuz 31, 2023): 23–42. Erişim Haziran 17, 2024. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/53.