Aydın, Atilla. “Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon Ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 3, no. 1 (Temmuz 31, 2023): 1–22. Erişim Haziran 17, 2024. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/52.