Çolak, Zeynep. “BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Ile Etkinlik Ölçümü: Efficiency Measurement of Technology Companies in BIST With Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2, no. 2 (Aralık 31, 2022): 128–151. Erişim Haziran 18, 2024. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/42.