MUTLU, Hakan Tahiri, Abdulhamit EŞ, ve Merve ÇEÇAN. “Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2, no. 1 (Temmuz 31, 2022): 20–41. Erişim Temmuz 18, 2024. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/26.