DURAK, İsmail, ve Gülçin ÇELİK. “Finansal Teknolojilerin (Finteklerin) Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Examining the Factors Affecting the Adoption of Financial Technology (Fintech)”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2, no. 1 (Temmuz 31, 2022): 42–66. Erişim Eylül 22, 2023. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/25.