ŞAHİN, Süleyman. “Türkiye Ve İspanya’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi: Investigation of the Websites of 5-Star Hotels in Türkiye and Spain”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2, no. 1 (Temmuz 31, 2022): 78–103. Erişim Eylül 22, 2023. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/24.