KHATAMI , S., ve S. BARDAKÇI. “Marka Güven Ölçeğinin Farsça Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy 1, Temmuz 2023, ss. 43-54, https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/59.