ZOR, İsrafil, ve A. ÖKDEM. “Yabancı Paralı Finansal Tabloların Milli Para Birimine Çevrilmesi Ve Konsolidasyonu Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy 1, Temmuz 2023, ss. 23-42, https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/53.