Çolak, Z. “BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Ile Etkinlik Ölçümü: Efficiency Measurement of Technology Companies in BIST With Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, c. 2, sy 2, Aralık 2022, ss. 128-51, https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/42.