DURAK, İsmail, ve G. ÇELİK. “Finansal Teknolojilerin (Finteklerin) Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Examining the Factors Affecting the Adoption of Financial Technology (Fintech)”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, c. 2, sy 1, Temmuz 2022, ss. 42-66, https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/25.