[1]
A. Aydın, “Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach”, SOBİNARDER, c. 3, sy 1, ss. 1–22, Tem. 2023.