[1]
Z. Çolak, “BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi ile Etkinlik Ölçümü: Efficiency Measurement of Technology Companies in BIST with Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index”, SOBİNARDER, c. 2, sy 2, ss. 128–151, Ara. 2022.