[1]
H. T. MUTLU, A. EŞ, ve M. ÇEÇAN, “Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University”, SOBİNARDER, c. 2, sy 1, ss. 20–41, Tem. 2022.