KHATAMI , S. ve BARDAKÇI, S. (2023) “Marka Güven Ölçeğinin Farsça Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri”, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(1), ss. 43–54. Erişim adresi: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/59 (Erişim: 17 Haziran 2024).