ZOR, İsrafil ve ÖKDEM, A. (2023) “Yabancı Paralı Finansal Tabloların Milli Para Birimine Çevrilmesi ve Konsolidasyonu Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(1), ss. 23–42. Erişim adresi: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/53 (Erişim: 17 Haziran 2024).