Çolak, Z. (2022) “BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi ile Etkinlik Ölçümü: Efficiency Measurement of Technology Companies in BIST with Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index”, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(2), ss. 128–151. Erişim adresi: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/42 (Erişim: 7 Haziran 2023).