KHATAMI , Shiraqa, ve Sait BARDAKÇI. 2023. “Marka Güven Ölçeğinin Farsça Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 3 (1):43-54. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/59.