ZOR, İsrafil, ve Ayşe ÖKDEM. 2023. “Yabancı Paralı Finansal Tabloların Milli Para Birimine Çevrilmesi Ve Konsolidasyonu Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 3 (1):23-42. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/53.