Aydın, Atilla. 2023. “Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon Ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 3 (1):1-22. https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/52.