AYDIN, A. Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–22, 2023. Disponível em: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/52. Acesso em: 17 haz. 2024.