ÇOLAK, Z. BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi ile Etkinlik Ölçümü: Efficiency Measurement of Technology Companies in BIST with Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 128–151, 2022. Disponível em: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/42. Acesso em: 7 haz. 2023.