MUTLU, H. T.; EŞ, A.; ÇEÇAN, M. Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 20–41, 2022. Disponível em: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/26. Acesso em: 18 tem. 2024.