KHATAMI , S., & BARDAKÇI, S. (2023). Marka Güven Ölçeğinin Farsça Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 43–54. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/59