ZOR, İsrafil, & ÖKDEM, A. (2023). Yabancı Paralı Finansal Tabloların Milli Para Birimine Çevrilmesi ve Konsolidasyonu Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 23–42. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/53