Aydın, A. (2023). Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1–22. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/52