Çolak, Z. (2022). BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi ile Etkinlik Ölçümü: Efficiency Measurement of Technology Companies in BIST with Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 128–151. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/42