SAĞIR, S., KARTAL, M., & BARDAKÇI, S. (2022). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Gelen Hasta Sayılarına Uygun İhtimal Dağılımlarının Belirlenmesi Ve İstatistiksel Analizi: Determination of Probability Distributions and Statistical Analysis of the Number of Patients Visiting the Emergency Department of Sivas Cumhuriyet University Hospital. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1–19. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/23