(1)
Aydın, A. Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon Ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach. SOBİNARDER 2023, 3, 1-22.