(1)
Çolak, Z. BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Ile Etkinlik Ölçümü: Efficiency Measurement of Technology Companies in BIST With Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index. SOBİNARDER 2022, 2, 128-151.