(1)
MUTLU, H. T.; EŞ, A.; ÇEÇAN, M. Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University. SOBİNARDER 2022, 2, 20-41.