[1]
KHATAMI , S. ve BARDAKÇI, S. 2023. Marka Güven Ölçeğinin Farsça Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi. 3, 1 (Tem. 2023), 43–54.