[1]
Aydın, A. 2023. Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi. 3, 1 (Tem. 2023), 1–22.