[1]
Çolak, Z. 2022. BIST Teknoloji/Bilişim Endeksi Kapsamında Bulunan Firmaların Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi ile Etkinlik Ölçümü: Efficiency Measurement of Technology Companies in BIST with Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi. 2, 2 (Ara. 2022), 128–151.