[1]
MUTLU, H.T., EŞ, A. ve ÇEÇAN, M. 2022. Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi. 2, 1 (Tem. 2022), 20–41.