1.
DEMİR G. Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Bulanık LMAW Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Evaluation of the Global Multidimensional Poverty Index by Fuzzy LMAW Method. SOBİNARDER [Internet]. 31 Temmuz 2022 [a.yer 30 Kasım 2022];2(1):67-7. Erişim adresi: http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/27