DEMİR, Gülay. “Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Bulanık LMAW Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Evaluation of the Global Multidimensional Poverty Index by Fuzzy LMAW Method”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2, no. 1 (Temmuz 31, 2022): 67–77. Erişim Kasım 30, 2022. http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/27.