[1]
S. SAĞIR, M. KARTAL, ve S. BARDAKÇI, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Gelen Hasta Sayılarına Uygun İhtimal Dağılımlarının Belirlenmesi Ve İstatistiksel Analizi: Determination of Probability Distributions and Statistical Analysis of the Number of Patients Visiting the Emergency Department of Sivas Cumhuriyet University Hospital”, SOBİNARDER, c. 2, sy 1, ss. 1–19, Tem. 2022.