DURAK, İsmail ve ÇELİK, G. (2022) “Finansal Teknolojilerin (Finteklerin) Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Examining the Factors Affecting the Adoption of Financial Technology (Fintech)”, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), ss. 42–66. Erişim adresi: http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/25 (Erişim: 30 Kasım 2022).