SAĞIR, Saniye, Mahmut KARTAL, ve Sait BARDAKÇI. 2022. “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Gelen Hasta Sayılarına Uygun İhtimal Dağılımlarının Belirlenmesi Ve İstatistiksel Analizi: Determination of Probability Distributions and Statistical Analysis of the Number of Patients Visiting the Emergency Department of Sivas Cumhuriyet University Hospital”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2 (1):1-19. http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/23.